Rikoksesta epäilty – Lakimies esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin

Rikoksesta epäilty - Lakiapu

Epäilläänkö sinua rikoksesta?

Avustamme rikoksesta epäiltyä esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Rikoksesta epäillyllä on oikeus avustajaan ja siitä on kerrottava hänelle jo esitutkinnan alussa.

Tietyissä tapauksissa rikoksesta epäillyllä eli vastaajalla on esitutkinnassa ja mahdollisessa oikeudenkäynnissä oikeus saada itselleen puolustaja valtion varoista. Jos vastaaja tuomitaan rikoksesta, hänet velvoitetaan korvaamaan ko. palkkio valtiolle. Jos vastaajalla on kuitenkin tulojensa puolesta oikeus oikeusapuun, määräytyy hänen korvausvelvollisuutensa sen mukaisesti. Tuomioistuin määrää puolustajan vastaajan pyynnöstä, jos tämä on epäiltynä törkeästä rikoksesta tai on pidätettynä tai vangittuna. Yleensä avustajaksi määrätään vastaajan ehdottama henkilö. Puolustajaksi määrättävän henkilön tulee olla luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

Selvitämme toimeksiannon alussa mahdollisuuden valtion maksamaan oikeusapuun.

Rikosasian vaiheet

Poliisi suorittaa rikoksen esitutkinnan eli selvittää, mitä asiassa on tapahtunut ja ketkä ovat osallisia. Esitutkinnassa kuullaan yleensä rikoksesta epäiltyä, rikoksen uhria eli asianomistajaa ja mahdollisia todistajia. Esitutkinnan jälkeen poliisi toimittaa asian syyttäjälle, joka päättää syytteen nostamisesta. Poliisi voi myös lopettaa esitutkinnan, mikäli asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Syyttäjän mahdollisesti nostaman syytteen jälkeen rikoksesta epäilty eli vastaaja saa haasteen asiassa. Haasteessa vastaajaa yleensä kehotetaan saapumaan käräjäoikeuden istuntoon määrättynä päivänä. Joissain tapauksissa syytteeseen pyydetään vastaamaan kirjallisesti.

Asia käsitellään käräjäoikeuden suullisessa istunnossa tai kirjallisessa menettelyssä. Käsittelyn jälkeen tuomari antaa asiassa tuomion sekä ohjeistuksen tyytymättömyyden ilmoittamiselle ja tuomiosta valittamiselle.

Jos olet epäiltynä rikoksesta ja tarvitset lakimiestä esitutkintaan tai oikeudenkäyntiin, ota yhteyttä.