Rikoksen uhri ja lähestymiskiellot

Prolaki rikoksen uhri ja lahestymiskiellot

Jos olet uhri tai sinua uhataan, älä jää yksin.

Kenenkään ei tarvitse sietää oman tai lapsensa turvallisuuden uhkaamista. Jos pelkäät turvallisuutesi puolesta, voit hakea lähestymiskieltoa sille, joka sinua uhkaa.

Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta ja huolellisesti laaditulla hakemuksella on merkitystä asian käsittelyssä. Siksi on tärkeää käyttää asiantuntijan apua hakemuksen tekemisessä. Selvitämme toimeksiannon alussa mahdollisuutesi saada oikeusapua asiaan.

Autamme sinua myös, jos olet joutunut rikoksen uhriksi tai kärsinyt vahingosta.

Rikoksen uhri

Koska rikoksen uhriksi joutuminen on psyykkisesti kuormittava tilanne, on asiantuntevan lakimiehen apu monella tapaa helpottavaa ja järkevää. Lakimies voi kulkea mukanasi aina esitutkinnasta oikeuskäsittelyn loppuun saakka.

Selvitämme aina mahdollisuutesi saada valtion maksaman korvauksen lakimieskuluista sekä kotivakuutuksiin sisältyvän oikeusturvavakuutuksen kattavuuden.

Rikoksen uhrilla on usein oikeus erilaisiin korvauksiin. Uhrilla on pääasiallinen vastuu korvausasioiden käsittelyssä, sillä syyttäjät eivät useimmiten aja uhrien korvausvaateita oikeudessa. Tätä ei moni rikoksen uhri tiedä tai jaksa ajatella.

Asiantunteva lakimies osaa arvioida, mitä korvauksia on mahdollista vaatia, esittää korvausvaateet oikeassa vaiheessa ja perustella ne juridisesti kestävällä tavalla. Oikeuskäsittelyn jälkeen lakimies auttaa korvausten täytäntöönpanossa.

Lähestymiskiellot

Lähestymiskielto tarkoittaa sitä, että jotain henkilöä voidaan kieltää ottamasta toiseen yhteyttä hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi. Lähestymiskieltoa käytetään tyypillisesti puolison, entisen puolison tai asuinkumppanin väkivaltaisen käytöksen tai uhkailun ja häirinnän takia. Sitä käytetään myös tilanteissa, joissa aikuinen lapsi yrittää kiristää iäkkäältä vanhemmaltaan rahaa tai pahoinpitelee häntä.

Lähestymiskielto voidaan määrätä myös vakituisesti samassa asunnossa asuvien välille, jolloin kieltoon määrätyn henkilön on pysyttävä poissa yhteisestä asunnosta. Myös syyttäjä-, poliisi- ja sosiaaliviranomainen voi hakea kiellon määräämistä, jos uhattu henkilö ei uskalla tehdä sitä itse.

Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta ja hakemus käsitellään kiireellisenä. Asia käsitellään oikeuden istunnossa, johon osapuolet kutsutaan.

Lähestymiskieltoa voidaan hakea myös poliisilta, jolloin heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon voi määrätä päällystöön kuuluva poliisi tai syyttäjä. Tällainen päätös menee viipymättä käräjäoikeuden tutkittavaksi.