Lapsiperheiden eropalvelut

Yhteistapaaminen

Lapsiperheiden eropalveluiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä riitoja ja vaikeuksia ja auttaa perheitä kohti tasapainoista eroa.

Työmenetelmä pohjautuu vankkaan juridiseen osaamiseen, tutkimukseen lapsen hyvinvoinnista erotilanteissa sekä pitkäaikaiseen kokemukseen eroperheiden kanssa työskentelystä.

Eropalvelut on kehitetty tarjoamaan oikea-aikaista ja laadukasta juridista ja tarvittaessa psykologista apua perheille, yhden luukun periaatteella.

 

veliLapsilähtöinen eroneuvonta Lue lisää

Kun lapsiperheessä tapahtuu ero, vanhemmilla on paljon paitsi juridisia, myös lapsiin ja perheen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Lapsilähtöisessä eroneuvonnassamme tapaat sekä juristin että psykologin.

 

Famille

 

Riitojen sovittelu Lue lisää

Vanhempien pitkäaikaiset riidat kuormittavat kaikkia ja vahingoittavat lapsia. Autamme kohti sovintoa.