Ihmiset

 

 

Suvi Poutiainen

040 7628 268, suvi.poutiainen@prolaki.fi

Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, oikeustieteen maisteri

Minulle on tärkeää ajaa sinun etuasi ja tarttua heti toimeen. Olen toinen yrityksemme perustajaosakkaista.

Olen valmistunut vuonna 2007 ja ennen omaa yritystämme toimin mm. lakimiesesittelijänä tuomioistuimessa sekä lastenvalvojana. Minulla on runsaasti kokemusta mm. seuraavista asioista:

 • Perintöoikeus
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
 • Isyysasiat
 • Avio- ja avoliittoihin sekä eroihin liittyvät oikeudelliset asiat
 • Työoikeus
 • Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • Taloyhtiöiden ja osakkaiden oikeus
 • Yhdistysoikeus
 • Lähestymiskiellot
 • Rikoksen uhrin avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä

Kaisu Terkki

(perhevapaalla)

kaisu.terkki@prolaki.fi

Varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, oikeustieteen maisteri

Minut tunnetaan hyvänä kuuntelijana ja ripeästi toimeen tarttuvana ammattilaisena. Erityisalaani ovat perintö- ja kiinteistöoikeudelliset asiat sekä rikosasiat.

Olen valmistunut vuonna 2005 ja työskennellyt mm. pankissa sekä Maanmittauslaitoksella kiinteistöoikeudellisten asioiden johtavana asiantuntijana. Hoidan seuraavia asioita:

 • Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • Taloyhtiöiden ja osakkaiden oikeus
 • Velkomus- ja vuokraoikeus
 • Kiinteistöasiat
 • Lähestymiskiellot
 • Rikosasiat
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
 • Perintöoikeus
 • Avio- ja avoliittoihin sekä eroihin liittyvät oikeudelliset asiat

Johanna Reen

0400 491 512, johanna.reen@prolaki.fi

Varatuomari,  oikeustieteen maisteri

Pistän itseni likoon jokaisen asiakkaani puolesta ja haluan, että voit luottaa minuun 100-prosenttisesti. Olen toinen yrityksemme perustajaosakkaista ja hoidan monenlaisia riita-asioita. Olen valmistunut vuonna 2005 ja työskennellyt mm. käräjäoikeudessa ja Suomen Kiinteistöliitossa.

Hoidan yrityksessämme mm. seuraavanlaisia asioita:

 • Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • Taloyhtiöiden ja osakkaiden oikeus
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
 • Perintöoikeus
 • Avio- ja avoliittoihin sekä eroihin liittyvät oikeudelliset asiat
 • Velkomus- ja vuokraoikeus
 • Työoikeus
 • Julkiset hankinnat
 • Riita-asiat